Croatian (Croatia)
Slovenščina (Slovenija)
Croatian (Croatia)
German (Germany)

Poslovni uvjeti

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


1.    Općenito
Opći uvjeti poslovanja internetske trgovine Kip Kop, koji su navedeni u nastavku, primjenjuju se na sklapanje ugovora o prodaji na daljinu, putem internetskih stranica tvrtke Kip Kop d.o.o.

PODACI TVRTKE
NAZIV: Kip Kop d.o.o.
ADRESA: Gradac 104, 8332 Gradac
OIB: SI23825197
Matični broj: 3712974000

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu s važećim slovenskim zakonodavstvom i Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot). Internet trgovina www.kipkop.si (u daljnjem tekstu "internet trgovina"), koja omogućava kupnju domaćih ručno izrađenih proizvoda. Opći uvjeti su javno objavljeni na vidljivom mjestu na internet stranici i stalno su dostupni na svim stranicama internet trgovine. Prije kupnje, prodavatelj izričito upozorava na opće uvjete i zahtijeva da se kupac upozna s njima i da se s njima suglasi prije nego što obavi kupnju. Ako se kupac ne slaže s njima, ne može obaviti kupnju. Prodavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti promijeni opće uvjete u internet trgovini. Promjene stupaju na snagu danom njihove objave. Sve promjene općih uvjeta obvezujuće su za korisnike.

2.    Naručivanje robe i usluga
Dobavljač (prodavatelj ili ponuđač) je Kip Kop. Kupac robe ili korisnik je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, stavi ga u košaricu i plati putem usluge PayPal ili po predračunu.
Putem internetske trgovine www.kipkop.si omogućena je kupnja svih proizvoda koji se nalaze na internetskoj stranici prodavatelja i koji su na zalihi.
Naručivanje robe moguće je 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu putem elektroničkog obrasca..

3.    Postupak kupnje
Nakon predaje narudžbe, kupac putem elektroničke pošte prima obavijest da je narudžba prihvaćena.
Narudžba nakon prihvata ide u obradu - ponuđač pregledava narudžbu, provjerava dostupnost naručenih artikala i potvrđuje narudžbu ili je odbija s obrazloženjem. Ponuđač putem elektroničke pošte neprekidno obavještava kupca o važnim podacima vezanim za dostavu naručene robe. Ako je rok dostave slučajno duži od deset radnih dana i kupac ne želi čekati, kupac može putem elektroničke pošte obavijestiti ponuđača da odustaje od kupnje. U tom će slučaju ponuđač kupcu vratiti eventualno već uplaćena sredstva.
U slučaju narudžbe i plaćanja usluge putem sustava PayPal, kupac će unutar 72 sata, putem elektroničke pošte, primiti naručeni proizvod.
U slučaju narudžbe poštom, sam je postupak opisan u točki 9 (dostava).
Kada kupac primi naručeni proizvod, poslovanje između kupca i prodavatelja do daljnjih narudžbi je završeno.

4.   Cijene, akcijske ponude, besplatni pokloni
Sve cijene su u eurima (EUR) i ne uključuju troškove dostave ili poštarine. Pri kupnji vrijede cijene i popusti u trenutku predaje narudžbe. Rokovi važenja akcijskih cijena su navedeni u internetskoj trgovini. Akcijske cijene ili posebni popusti, važeći pri kupnji, automatski se uzimaju u obzir pri predaji narudžbe i ne treba ih posebno ostvarivati. Ako se akcijska cijena ili popust iz bilo kojeg razloga ne uzmu u obzir prilikom završnog obračuna u sustavu, korisnik mora obavijestiti ponuđača o tome unaprijed i zahtijevati ispravak obračuna ili ispravak greške u cijeni. Ako kupac podmiri iznos koji je bio završno obračunan bez određenog popusta ili akcijske cijene, smatra se da je konkludentno (šutnjom) prihvatio cijenu iz završnog obračuna i kod ponuđača ne ostvaruje naknadni prigovor. Unatoč tome, ponuđač se može, ovisno o pojedinačnim okolnostima, prema vlastitom naho

5.    Načini plaćanja
Naručenu robu i usluge kupac može platiti na više načina, ovisno o proizvodu.
Mogućnost načina plaćanja vidljiva je u opisu proizvoda.

6.    Ugovor o prodaji
Ponuđač izdaje kupcu, koji kupuje proizvod iz internetske trgovine, račun u pisanoj formi. Ugovor o prodaji sklopljen je na slovenskom jeziku.

7.    Dostava
Uvjeti dostave
Ako su proizvodi za dostavu odmah dostupni, kupac će naručeni proizvod na kućnu adresu primiti unutar 7 radnih dana od datuma plaćanja.
Ako proizvodi nisu dostupni, prodavatelj će kupca putem elektroničke pošte obavijestiti o mogućnosti dostave. Kupac može tada prihvatiti novi datum dostave ili putem elektroničke pošte otkazati narudžbu. Ako se kupac odluči za otkazivanje narudžbe, prodavatelj će vratiti novac najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je došlo do kašnjenja.
Ostali uvjeti dostave
Proizvodi su pakirani tako da se ne mogu oštetiti tijekom uobičajene manipulacije u prometu.
Pitanja i prijedlozi
Ako imate bilo kakvih pitanja, pošaljite nam ih na e-mail adresu: prodaja@kipkop.si

8.    Pravo na odustajanje od kupnje, povrat proizvoda
Za odustajanje od ugovora vrijede odredbe općih uvjeta i važeće zakonske odredbe. Za odustajanje od ugovora primjenjuje se 43. članak Zakona o zaštiti potrošača, koji određuje: "U slučaju ugovora sklopljenih na daljinu, potrošnik ima pravo da u roku od četrnaest dana obavijesti poduzeće da odustaje od ugovora, bez potrebe da navede razlog za svoju odluku."
Korisnik (kupac) ima pravo da odmah ili najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana preuzimanja naručenih proizvoda obavijesti ponuđača na kontakt e-mail adresu prodaja@kipkop.si da odustaje od ugovora o prodaji, pri čemu nije potrebno navesti razlog za takvu odluku. Povrat kupljenih proizvoda ponuđaču unutar roka za odustajanje od ugovora o prodaji smatra se porukom o odustajanju. Jedini trošak koji korisnik (kupac) snosi zbog odustajanja od ugovora o prodaji je trošak povrata proizvoda. Na adresu Kip Kop, Gradac 104, 8332 Gradac. Ponuđač će vratiti kupovninu odmah ili najkasnije u roku od 14 dana nakon primitka obavijesti o odustajanju od narudžbe i vraćene robe. Poduzeće vraća primljena plaćanja istim načinom plaćanja koji je koristio kupac, osim ako kupac izričito nije zatražio uporabu drugog sredstva. Ako je potrošnik već primio robu i odustao od narudžbe, mora je nepošteđenu i u neumanjenoj količini poslati ponuđaču unutar 14 dana nakon slanja poruke o odustajanju od narudžbe.
Ponuđač nije obvezan prihvatiti robu i time odustajanje kupca od ugovora (i posljedično povrat kupovnine), ako povrat nije u skladu s člankom 53.c ili b Zakona o zaštiti potrošača i roba ili njena ambalaža su oštećene ili je količina smanjena. Proizvodi moraju biti nekorišteni, neoštećeni i u originalnoj, neoštećenoj i neoznačenoj ambalaži zajedno s priloženom kopijom originalnog računa.
Pravo na odustajanje od ugovora u skladu s člankom 43. Zakona o zaštiti potrošača:

Članak 43.
(1) Za ugovore sklenjene na daljavo smatraju se ugovori o isporuci robe ili pružanju usluga, uključujući financijske usluge, koji su sklopljeni između poduzeća i potrošača putem organiziranog programa za ponudu robe ili usluga na daljinu, koji vodi poduzeće i koji za potrebe sklapanja koristi isključivo jedno ili više sredstava za komunikaciju na daljinu, sve do trenutka kada je ugovor sklopljen.
(2) Sredstva komunikacije na daljinu su sredstva komunikacije koja omogućavaju sklapanje ugovora bez potrebe za istodobnim fizičkim prisustvom ugovornih strana.
(3) Sredstva komunikacije na daljinu su posebno: pisemske pošiljke i drugi tiskani materijali, katalozi, telefonski razgovori, oglašavanje putem tiskanih medija s narudžbenicom, televizijska prodaja, faks-aparati, elektronička pošta i internet.
Članak 43.a
(1) Določbe ovog zakona o ugovorima sklopljenim na daljinu ne primjenjuju se na:
    ugovore o gradnji i prodaji nepokretnosti te ugovore o drugim pravima na nepokretnostima osim davanja u najam;
    ugovore o vremenskom najmu nepokretnosti koji su uređeni odredbama od 59. do 60.e članka ovog zakona;
    ugovore o prodaji hrane, pića ili drugih roba namijenjenih svakodnevnoj potrošnji koje prodavatelji isporučuju potrošaču na kućnu adresu, njegovo prebivalište ili radno mjesto;
    ugovore o smještaju, prijevozu, ugostiteljskim uslugama, isporuci hrane i pića, posjetu događanjima i uslugama za slobodno vrijeme, u kojima se poduzeće obvezuje ispuniti svoju obvezu u točno određenom trenutku ili u točno određenom roku;
    ugovore koji su sklopljeni:
    putem prodajnih automata;
    s telekomunikacijskim operatorima korištenjem javnih telefonskih govornica;
    na javnoj dražbi.
(2) Kod ugovora o financijskim uslugama koji obuhvaćaju početni sporazum o usluzi, a slijede ih uzastopne transakcije ili niz odvojenih transakcija iste vrste, odredbe ovog zakona primjenjuju se samo na početni sporazum. Ako nema početnog sporazuma, a uzastopne ili odvojene transakcije su iste vrste i obavljene su u određenom vremenskom razdoblju između istih ugovornih strana, odredbe članka 43.b i 43.c primjenjuju se samo na prvom poslu. Ako se transakcije iste vrste ne obavljaju više od jedne godine, sljedeća transakcija smatra se prvom u novom nizu transakcija.
43.b članak
(1) Kod se sklapaju ugovori na daljinu, potrošač treba primiti sljedeće informacije u primjerenom roku, putem sredstva komunikacije, a najkasnije prije nego što je potrošač obvezan ugovorom ili ponudom:
Naziv i sjedište tvrtke.
Bitne značajke proizvoda ili usluge, uključujući najkraći rok trajanja u slučaju trajnog ugovora ili ponavljajuće izvršenje.
Cijena proizvoda ili usluge, uključujući sve poreze i druge davanja.
Troškovi dostave, ako postoje.
Detalji plaćanja, načina i roka isporuke ili izvršenja.
Opis prava na odustajanje od ugovora sukladno članku 43.c ovog zakona; u slučajevima kada potrošač nema pravo na odustajanje sukladno članku 43.c, treba biti izričito obaviješten o tome.
Troškovi povezani s korištenjem sredstva komunikacije, ako se ti troškovi razlikuju od uobičajene osnovne tarife koju potrošač obično plaća.
Rok valjanosti ponude, posebno cijene.
(2) U slučaju sklapanja ugovora unutar okvira informacijskih usluga, osim podataka navedenih u prethodnom stavku i podataka navedenih u trećem stavku članka 2., potrošaču trebaju biti dostupne sljedeće informacije prije sklapanja ugovora:
Točan opis tehničkih koraka koji vode do sklapanja ugovora.
Obavijest o tome hoće li ugovor biti pohranjen kod tvrtke i na koji način će biti moguć pristup istome.
Navođenje tehnoloških sredstava koja omogućuju prepoznavanje i ispravljanje pogrešaka prije slanja narudžbe.
Jezici na kojima je moguće sklopiti ugovor.
(3) U svakom slučaju, tvrtka, osim ako se ugovor isključivo sklapa putem razmjene elektroničke pošte ili sličnih pojedinačnih poruka, treba odmah nakon primitka narudžbe potvrditi narudžbu potrošaču u elektroničkom obliku i dostaviti ugovorne odredbe u obliku koji omogućava njihovo pohranjivanje i kasniju uporabu.
(4) Podaci iz ovog članka, čija je komercijalna svrha jasno izražena, trebaju biti prikazani jasno i nedvosmisleno te na način koji je pri
kladan s obzirom na sredstvo daljinskog komuniciranja, uz poštivanje načela poštenosti i pravičnosti te načela zaštite osoba koje prema zakonodavstvu država članica nisu sposobne za poslovanje.
(5) U slučaju sklapanja ugovora o financijskim uslugama, potrošač osim podataka iz prvog stavka treba dobiti sljedeće informacije:
Opis glavnih značajki financijske usluge.
Glavnu poslovnu djelatnost tvrtke i sve adrese koje su važne u poslovnom odnosu između potrošača i ponuđača.
Identitet i adresu eventualnog zastupnika tvrtke u državi članici u kojoj potrošač ima prebivalište te identitet, adresu i funkciju eventualne treće osobe koja profesionalno sudjeluje u poslu, a nije ponuđač.
Ako je tvrtka upisana u sudski ili drugi javni registar, registar u koji je upisana, s navedbom registracijskog broja ili druge odgovarajuće oznake.
Ako je za djelatnost tvrtke potrebna posebna dozvola, podaci o nadzornom tijelu.
Ukupna cijena koju potrošač mora platiti tvrtki za financijsku uslugu, uključujući sve provizije, takse, izdatke i poreze koje tvrtka odvodi pri pružanju usluge ili, ako se točna cijena ne može navesti, osnova za izračun cijene koja omogućuje provjeru potrošaču.
Po potrebi, prikladno upozorenje da je financijska usluga povezana s instrumentima koji su zbog posebnih značajki ili postupaka za izvršenje opterećeni posebnim rizikom ili da je cijena tih instrumenata izložena fluktuacijama na financijskim tržištima na koja ponuđač nema utjecaja, te da prošli povrati nisu pokazatelj budućih povrata.
Upozorenje o mogućnosti postojanja dodatnih poreza i/ili troškova koje ponuđač ne odvodi ili naplaćuje.
Podaci o eventualnom iznosu koji potrošač mora platiti u slučaju odustajanja od ugovora na temelju petog stavka članka 43.d.
Podaci o tome je li potrošaču dostupan mehanizam izvanparničnog rješavanja sporova i opis eventualnih uvjeta za pristup tom mehanizmu.
Ugovorna odredba o pravu koje se primjenjuje na ugovor sklopljen na daljinu.
43.c članak
(1) Poduzeće mora potrošaču u primjerenom roku osigurati na primjernom trajnom nosaču podataka informacije iz prethodnog članka ovog zakona, ali najkasnije prilikom isporuke robe ili početka pružanja usluge, ako te informacije već nisu bile prethodno dostavljene na taj način.
(2) U roku iz prethodnog stavka, poduzeće mora također osigurati:
Pisano obavijest o pravu na odustajanje od ugovora sukladno članku 43.c ovog zakona te o načinu i uvjetima ostvarivanja tog prava ili pismeno obavijest da potrošač u slučajevima iz petog stavka članka 43.c nema to pravo.
Adresu na koju potrošač može poslati svoje ugovore, primjedbe, zahtjeve i izjave.
Podatke o servisnom odjelu i važećim uvjetima jamstva.
Uvjete raskida ugovora kod ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme ili kod ugovora sklopljenih na rok duži od jedne godine.
(3) U slučaju ugovora o financijskim uslugama, informacije iz prethodnog članka, kao i informacije o svim ugovornim uvjetima, moraju biti potrošaču osigurane na prikladnom trajnom nosaču podataka već u trenutku prije nego što potrošač bude obvezan ugovorom ili ponudom. Izuzetno, poduzeće može ispuniti svoju obvezu iz ovog stavka odmah nakon sklapanja ugovora, ako je ugovor na zahtjev potrošača sklopljen korištenjem sredstva za komuniciranje na daljinu koje ne omogućuje predstavljanje podataka i ugovornih uvjeta na navedeni način.
(4) Potrošač u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ugovornog odnosa može zahtijevati dostavljanje ugovornih uvjeta na papiru. Osim toga, potrošač ima pravo promijeniti sredstvo komuniciranja na daljinu, osim ako je to nespojivo s sklopljenim ugovorom ili vrstom financijske usluge.
(5) Odredbe prvog i drugog stavka ne primjenjuju se na usluge koje se pružaju izravno putem sredstva komuniciranja na daljinu, ako se radi o jednokratnoj usluzi koju naplaćuje operator komunikacijskog sredstva. Čak i u tom slučaju, potrošač ima pravo dobiti točnu adresu na koju može poslati svoje pritužbe.
(6) Kao primjeren trajni nosač podataka smatra se onaj nosač podataka koji potrošaču omogućava pohranu podataka upućenih njemu na način da mu budu dostupni za kasniju uporabu u vremenskom razdoblju primjerenom svrsi podataka te omogućava nepromijenjeno prikazivanje pohranjenih podataka. Prikladni oblik je osobito pismeno obavijest.
43.č članak
(1) Pri ugovorima sklopljenim na daljinu, potrošač ima pravo da u roku od petnaest dana obavijesti poduzeće da odustaje od ugovora, bez navođenja razloga za svoju odluku. Kod ugovora o doživotnom osiguranju sklopljenim na daljinu i ugovora o osobnom mirovinskom osiguranju sklopljenim na daljinu, taj rok iznosi 30 dana. Smatra se da je obavijest pravovremena ako je pošiljka poslana unutar roka.
(2) Ako je poduzeće u potpunosti ispunilo svoju obvezu sukladno članku 43.c ovog zakona, rok za ostvarivanje prava iz prvog stavka ovog članka počinje teći kod isporuke robe od dana kada je potrošač primio robu, a kod pružanja usluga od dana sklapanja ugovora ili od dana kada je poduzeće ispunilo tu obvezu, ako je ta obveza ispunjena nakon sklapanja ugovora.
(3) Ako poduzeće ispuni svoju obvezu iz članka 43.c nakon isporuke robe, rok od petnaest dana za odustajanje od ugovora počinje teći sljedeći dan nakon dana ispunjenja te obveze, ako nije prošlo više od tri mjeseca od sljedećeg stavka.
(4) Ako poduzeće nije u potpunosti ispunilo obvezu iz članka 43.c ovog zakona, rok za odustajanje od ugovora iznosi tri mjeseca. Taj rok počinje teći kod isporuke robe od dana kada je potrošač primio robu, a kod pružanja usluga od dana sklapanja ugovora. Istekom tog roka prestaje pravo potrošača na odustajanje od ugovora.
(5) Osim ako su ugovorne strane drukčije dogovorile, potrošač nema pravo na odustajanje od ugovora iz prvog stavka ovog članka:
kod ugovora čija je predmet roba ili usluge čija vrijednost ovisi o fluktuacijama na financijskim tržištima na koje poduzeće nema nikakvog utjecaja i koje mogu nastupiti tijekom roka odustajanja od ugovora, kao što su ugovori o uslugama vezanim uz devize, instrumente novčanog tržišta, prenosive vrijednosne papire, udjele u zajedničkim ulaganjima, financijske terminske ugovore, uključujući ekvivalentne instrumente s gotovinskim plaćanjem, terminske ugovore o kamatnoj stopi, kamatne i valutne zamjene i zamjene temeljene na dionicama ili dioničkim indeksima, te opcije za kupnju ili prodaju bilo kojeg navedenog instrumenta, uključujući ekvivalentne instrumente s gotovinskim plaćanjem;
kod ugovora čiji je predmet roba koja je izrađena prema točnim uputama potrošača, koja je prilagođena njegovim osobnim potrebama, koja zbog svoje prirode nije pogodna za povrat, koja se brzo kvari ili kojoj je istekao rok uporabe;
    kod ugovora o isporuci zvučnih ili video zapisa ili računalnih programa ako je potrošač otvorio sigurnosni pečat;
    kod ugovora o isporuci novina, časopisa i periodičnih publikacija;
    kod ugovora o igrama na sreću i uslugama lutrije;
    kod putnog ili prtljažnog osiguranja ili sličnih kratkoročnih osiguranja s valjanosti kraćom od mjesec dana.
(6) Jedini trošak koji snosi potrošač u vezi s odustajanjem od ugovora je izravan trošak povrata robe, osim u slučaju iz petog stavka sljedećeg članka.
43.d članak
(1) Ako je potrošač odustao od ugovora sukladno prethodnom članku ovog zakona, poduzeće mu mora vratiti sva primljena plaćanja.
(2) Povrat plaćanja poduzeće mora izvršiti odmah, čim je to moguće, najkasnije u roku od petnaest dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora. Ako poduzeće odgađa povrat plaćanja, mora potrošniku, uz zakonske zatezne kamate, platiti i dodatno desetinu primljenih plaćanja za svakih navršenih trideset dana kašnjenja s povratom.
(3) Ako je potrošač već primio robu i odustane od ugovora, mora nepošteđenu i u nepromijenjenoj količini vratiti robu poduzeću u roku od petnaest dana od obavijesti iz prvog stavka članka 43.c ovog zakona, osim ako je roba uništena, pokvarena, izgubljena ili je njena količina smanjena, a da potrošnik za to nije odgovoran.
(4) Povrat primljene robe poduzeću u roku za odustajanje od ugovora smatra se obavijesti o odustajanju od ugovora.
(5) Ako je potrošač odustao od ugovora o financijskim uslugama, poduzeće može zatražiti plaćanje usluge koju je stvarno obavilo za potrošnika. Izvršavanje ugovora može započeti tek nakon suglasnosti potrošača. Plaćanje mora biti proporcionalno obujmu već obavljene usluge u odnosu na cijeli ugovor i ne smije predstavljati ugovornu kaznu. Poduzeće može zatražiti plaćanje od potrošača samo ako dokaže da je potrošnik o tome pravilno obaviješten sukladno 9. točki petog stavka članka 43.b ovog zakona.
43.e članak
(1) Poduzeće mora ispuniti svoje obveze iz ugovora u roku od trideset dana od sklapanja ugovora, osim ako su stranke drugačije dogovorene.
(2) Ako poduzeće ne može ispuniti svoje obveze jer roba nije dostupna ili nema uvjeta za pružanje usluge, mora odmah obavijestiti potrošnika o tome i vratiti mu sva primljena plaćanja. Za povrat plaćanja primjenjuje se odredba drugog stavka članka 43.d ovog zakona.
43.f članak
Ako se u vezi s ugovorom sklopljenim na daljinu zloupotrijebi potrošačeva platna ili kreditna kartica, potrošač ima pravo, ako transakcija još nije provedena, poništiti plaćanje kod poduzeća registriranog i ovlaštenog za provođenje transakcije. Ako je transakcija već provedena, potrošač ima pravo zahtijevati povrat iznosa od poduzeća kojem je iznos uplaćen.
43.g članak
Teret dokazivanja ispunjenja obveza poduzeća u vezi s obavještavanjem potrošača, kao i s potrošačevom suglasnošću za sklapanje ugovora kada je primjenjivo, te za ispunjenje ugovora, leži na strani poduzeća.

9.    Vračila i reklamacije

Ponuđivač je odgovoran za stvarne greške kupljenih proizvoda putem internetske trgovine i osigurava reklamaciju proizvoda u skladu s važećim zakonodavstvom Republike Slovenije.
Kupac može reklamirati proizvod ako proizvod nema karakteristike koje je trgovac izričito jamčio, ako je trgovac poslao pogrešne proizvode, proizvode u pogrešnoj količini ili ako proizvodi na drugi način odstupaju od kupčeve narudžbe. Kupac može prijaviti reklamaciju putem e-pošte: prodaja@kipkop.si, a uz vraćeni proizvod mora priložiti kopiju originalnog računa. Ponuđivač će u roku od 5 radnih dana od pisanog obavijesti kupca potvrditi primitak reklamacije i obavijestiti ga o postupku obrade reklamacije. Trgovac će svaku reklamaciju ili prigovor rješavati sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

10.    Odgovornost

Za probleme i poteškoće koje mogu nastati zbog eventualne nepravilne uporabe robe/usluga, tvrtka Osebno trenerstvo Kip Kop d.o.o. nije odgovorna. Kupac koristi proizvode na vlastitu odgovornost.
Komunikacija se odvija putem internetske stranice www.KipKop.si, e-pošte prodaja@kipkop.si i društvenih mreža povezanih sa internetskom stranicom (Facebook stranica, Instagram).


11.    Zaštita podataka

Podaci koje korisnik dostavi putem košarice, kontakt obrazaca na internetskoj trgovini ili na drugi način (putem e-pošte, telefona itd.) su povjerljivi i obrađuju se u skladu s važećim slovenskim zakonodavstvom. Ponuđivač će ih štititi i sprječavati njihovu zloupotrebu. Osobni podaci će se koristiti samo u svrhe za koje je korisnik dao svoj pristanak. Za zaštitu osobnih podataka također je odgovoran i korisnik, osiguravajući sigurnost svoje e-poštanske pošte, sigurnost svog računala i telefonskog uređaja od virusa i zlonamjerne programske opreme pomoću odgovarajućih antivirusnih programa i drugih zaštitnih mjera te osiguravajući sigurnost svog korisničkog imena i lozinke u slučaju registracije.
Korisnici se registracijom na internetskoj stranici KipKop.si automatski slažu da su pretplaćeni na e-novosti Kip Kop. Primi e-poštu s novostima u kojima ih ponuđivač obavještava o novostima, prodajnim pogodnostima i drugim marketinškim aktivnostima. Pretplatnici na e-novosti se mogu u svakom trenutku odjaviti klikom na vezu "odjava" na dnu e-novosti ili slanjem poruke o odjavi na e-adresu: prodaja@kipkop.si.

Prava potrošnika (kupca in posjetitelja web stranice) u vezi s osobnim podacima

Vaša prava potrošnika u vezi s osobnim podacima su sljedeća:
• Pravo na pristup.
• Pravo na dopunu, ispravak, blokiranje, brisanje i ograničavanje obrade.
• Pravo na povlačenje danih osobnih privola za obradu osobnih podataka bez utjecaja na zakonitost obrade podataka koja je provedena na temelju privole do njenog povlačenja.
Navedena prava potrošnik (posjetitelj, kupac) ostvaruje tako da pismenim zahtjevom poslanim na e-adresu: prodaja@kipkop.si zahtijeva pristup, dopunu, ispravak, blokiranje ili brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega.

Upravitelj osobnih podataka

Upravitelj osobnih podataka koje nam potrošnik (kupac) dostavlja je Osebno trenerstvo Kip Kop d.o.o., a postupa s osobnim podacima u skladu sa svojim zakonskim obvezama.
Podaci o upravitelju:
NAZIV: Kip Kop d.o.o.
ADRESA: Gradac 104, 8332 Gradac
PDV ID: SI23825197
Matični broj: 3712974000
Web stranica: www.KipKop.si
E-adresa: prodaja@kipkop.si
Kip Kop d.o.o. može obrađivati osobne podatke koje dobiva od vas, posebno kada:
• Koristite našu web stranicu,
• Koristite naše usluge, posebno kada se registrirate na web stranici i koristite je kao registrirani korisnik,
• Kontaktirate nas,
• Sudjelujete u našim nagradnim igrama,
• Sudjelujete u našim promocijama,
• Kupujete u našoj internetskoj trgovini.
Kip Kop d.o.o. od posjetitelja svojih trgovina i web stranica prikuplja samo one podatke koje dobiva dobrovoljno i ne zahtijeva od korisnika podatke koji su uvjet za kupnju ili posjet njegovim web stranicama.


14.    Recenzije i ocjene korisnika

Mišljenja, komentari i ocjene proizvoda koje korisnici ili posjetitelji daju dio su funkcionalnosti online trgovine i namijenjeni su korisničkoj zajednici.
Pružatelj usluga (trgovac) nije odgovoran za sadržaj mišljenja, komentara i ocjena proizvoda koje daju korisnici ili posjetitelji te se oslobađa bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz tih informacija.
Pružatelj usluga ima pravo pregledati mišljenja, komentare i ocjene prije objavljivanja i može odlučiti ne objaviti one koji sadrže očite neistine, zavodljive informacije, uvredljiv sadržaj ili prema mišljenju trgovca ne pružaju korist drugim korisnicima ili posjetiteljima online trgovine. Trgovac ima pravo neograničeno koristiti sadržaj mišljenja, komentara ili ocjena u promotivne svrhe, uključujući objavljivanje u oglasima ili drugim marketinškim komunikacijama.


15.    Odgovornost

Pružatelj usluga ne preuzima odgovornost za eventualne posljedice pri korištenju online trgovine i njezinog sadržaja. Pružatelj usluga nastoji pružiti što točnije i ažurirane informacije, ali ne isključuje mogućnost nenamjernih pogrešaka u vezi s cijenama, rokovima dostave, opisima proizvoda itd. u online trgovini i za to ne preuzima nikakvu odštetnu ili drugu odgovornost. Pružatelj usluga poštuje poštenu i poštenu poslovnu praksu, a od kupca se očekuje da pregleda konačni račun prije plaćanja i da u slučaju nepravilnosti na to prethodno upozori. Kupac snosi odgovornost za pravni učinak koji nastaje plaćanjem kupoprodajne cijene, čime konkluzivno priznaje ispravnost konačnog obračuna i naručenog proizvoda. Fotografije proizvoda su simbolične i možda ne odražavaju stvarno stanje.


16.    Pritužbe, sporovi i primjena prava

Pružatelj usluga poštuje važeće propise o zaštiti potrošača i ima uspostavljen sustav za rješavanje pritužbi. U slučaju problema, korisnik (kupac) može podnijeti pritužbu na e-poštu prodaja@kipkop.si. Trgovac će se najbolje moguće potruditi riješiti eventualne sporove. Ako se postigne dogovor o rješenju spora, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Ljubljani za rješavanje svih sporova između pružatelja usluga i korisnika (kupca). Za Opće uvjete poslovanja i sve sporove između pružatelja usluga i korisnika (kupca) primjenjuje se i koristi slovensko materijalno i procesno pravo.

 

Rješavanje potrošačkih sporova putem interneta sukladno članku 14., stavak 1. Uredbe o rješavanju potrošačkih sporova putem interneta
 Sukladno europskoj uredbi o rješavanju potrošačkih sporova (Uredba o rješavanju potrošačkih sporova putem interneta (EU) br. 524/2013), na raspolaganju je odgovarajuća platforma za izvanpravno rješavanje sporova koji se odnose na ugovorne obveze proizašle iz ugovora o internetskoj prodaji ili internetskim uslugama između potrošača s prebivalištem u Uniji i trgovca sa sjedištem u Uniji. Europska komisija je razvila platformu za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta koja predstavlja centralno polazište za izvanpravno rješavanje potrošačkih sporova.
Platformu za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Europske komisije možete pronaći na web stranici https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.
Pružatelj usluga zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u slučaju promjena propisa koji reguliraju poslovanje internetskih trgovina, zaštitu podataka i druga područja povezana s poslovanjem njihove internetske trgovine, kao i u slučaju promjene vlastite poslovne politike. O tome će svaki put obavijestiti korisnike na prikladan način, što uključuje obavijest putem web stranice www.kipkop.si.

Promjene politike privatnosti

Kip Kop d.o.o. zadržava pravo povremeno ažurirati Pravila o privatnosti sukladno promjenama usluga, na temelju povratnih informacija korisnika i promjena propisa. Datum zadnjeg ažuriranja također se navodi pri svakoj promjeni.
Pružatelj usluga preporučuje korisnicima redovito pregledavanje ovih pravila kako bi se informirali o načinu na koji Kip Kop d.o.o. štiti njihovu privatnost.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o obradi osobnih podataka i prijedlozima za poboljšanje, možete nas kontaktirati putem e-pošte prodaja@kipkop.si.
Ova Pravila o privatnosti vrijede do opoziva ili eventualne promjene.
Želimo vam ugodnu kupovinu u internetskoj trgovini Kip Kop.